RÖSTRÄTT

RÖSTRÄTT - Sång på förskolan 

Sedan hösten 2020 är Karin konstnärlig ledare för Rösträttsprojektet i Region Stockholm och håller bl.a. i fortbildning för förskolepersonal. 

FORTBILDNING/FÖRELÄSNINGAR

10 mars - Region Uppland, Uppsala

28 mars - Danderyd

12 april - Sköndal

02 juni, Danderyd

11 aug - Danderyd


07 - 10 sept - Rösträttskonferens

Rösträtt – Sång på förskolan är ett nationellt samarbetsprojekt inom Regional Musik Sverige. Projektsamordnare är Unga Musik i Syd och alla 21 regioner i landet deltar i projektet. 

Läs mer