RÖSTRÄTT

RÖSTRÄTT - Sång på förskolan 

Sedan hösten 2020 är Karin konstnärlig ledare för Rösträttsprojektet i Region Stockholm och håller bl.a. i fortbildning för förskolepersonal. 

FORTBILDNING/FÖRELÄSNINGAR

22 aug - Mariekäll/Saltskog, Södertälje

23 aug - Mariekäll/Saltskog, Södertälje

2 sept - Ronna, Södertälje

13 sept, Region Uppland, Uppsala

19 sept - Tveta, Södertälje

21 sept - Kulturhuset, Stockholm

26 sept - Tveta, Södertälje

3 okt - Tveta, Södertälje

10 okt - Tveta, Södertälje

Rösträtt – Sång på förskolan är ett nationellt samarbetsprojekt inom Regional Musik Sverige. Projektsamordnare är Unga Musik i Syd och sammanlagt 19 regioner i landet deltar i projektet. I Stockholm inleddes projektet hösten 2020 av Länsmusiken i Stockholm och det pågår aktivt till och med 2023, men har ett långsiktigt syfte. 

Läs mer